Des infos fiables sur les bonnes causes
Logo FRB_Un site de .png (2)
1

Plus de confiance

Cette base de données contient des informations fiables sur 6.000 associations et fondations en Belgique, mises à jour quotidiennement. Elles proviennent de différentes sources officielles ainsi que des organisations elles-mêmes.
2

Plus d'actions

Parcourez cette base de données pour trouver plus d’informations sur l’association ou la bonne cause que vous voulez soutenir par des dons financiers ou en proposant vos services comme bénévole.

Volwassenenonderwijs Kisp

Nom officiel:KATHOLIEKE INSTITUTEN VOOR SOCIALE PROMOTIE

9030 - Gent - Mariakerke

Enseignement/Développement des talents - Formation/emploi

Volwassenenonderwijs Kisp is een dynamische en cursistgerichte organisatie voor volwassenenonderwijs. In samenwerking met partnerorganisaties en de beroepswereld organiseert het kwaliteitsvolle opleidingen. Volwassenenonderwijs Kisp is een…

 • 5 à 9
 • de 2 à 7.000.000€
 • Recherche des volontaires

woon- en zorgcentrum de Bekelaar

3920 - Lommel

Personnes âgées

Een thuis bieden aan senioren vanaf 65 jaar met een gefundeerde hulpverleningsvraag ten aanzien van het woonzorgcentrum. Het welbevinden (vanuit een totale benadering) van bewoners,…

 • 50 à 99
 • de 2 à 7.000.000€
 • 1
 • Recherche des volontaires

Luisterpuntbibliotheek

1020 - Bruxelles - Laeken

Culture/patrimoine - Handicap

Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Iedereen die blind of slechtziend is, MS, afasie of dyslexie heeft kan bij ons…

 • 10 à 19
 • de 1 à 2.000.000€
 • Recherche des volontaires

De Tuin der Lusten

Nom officiel:DE SPIL

8800 - Roeselare

Culture/patrimoine - Autre

De Tuin der lusten is een uitlaatklep. De Tuin der Lusten is gemeenschapsvorming, empowerment, vechten tegen uitsluiting, drempels verlagen, bewoners doen participeren, over, met en…

 • 20 à 49
 • < 100.000€
 • 6
 • Recherche des volontaires

Eigen Thuis

1850 - Grimbergen

Handicap - Autre

Eigen Thuis vzw is een centrum voor integratie van personen met een handicap. Alle initiatieven die Eigen Thuis neemt zijn er op gericht personen met…

 • 50 à 99
 • de 2 à 7.000.000€
 • 2
 • Recherche des volontaires

Willemsfonds

9000 - Gent

Culture/patrimoine

Het Willemsfonds maakt cultuur en de Nederlandse taal toegankelijk voor iedereen in Vlaanderen en Brussel, vanuit een brede liberale en vrijzinnige invalshoek. We zijn een…

 • 5 à 9
 • 300.000€ - 500.000€
 • 5
 • Recherche des volontaires

PALLIATIEF NETWERK ARRONDISSEMENT LEUVEN

3001 - Leuven - Heverlee

Santé (physique) - Santé (mentale)

Panal vzw staat voor ondersteuning en optimale uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement Leuven. Panal vzw omvat twee structuren, elk met een specifieke opdracht:…

 • 10 à 19
 • 500.000€ - 1.000.000€
 • Recherche des volontaires

Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg vzw

3520 - Zonhoven

Logement

SVK Midden-Limburg heeft tot doel om in het werkingsgebied betaalbare en comfortabele huisvesting te verschaffen aan personen en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen…

 • 10 à 19
 • 300.000€ - 500.000€
 • Recherche des volontaires

VZW SOCIAAL ONDERNEMEN BRUGGE EN OMGEVING AAN HET WERK

8000 - Brugge

Formation/emploi - Economie sociale

Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten op maat voor personen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

 • 50 à 99
 • de 2 à 7.000.000€
 • 5
 • Recherche des volontaires

BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN

1000 - Bruxelles

Santé (physique) - Environnement

We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. Bond Beter Leefmilieu…

 • 20 à 49
 • de 2 à 7.000.000€
 • 4
 • Recherche des volontaires

ZONNEWIND CVBA

2240 - Zandhoven

Environnement - Economie sociale

Zonnewind is een Zandhovense energiecoöperatie waarin burgers samenkomen om te investeren in energiebesparing en opwekking van groene, hernieuwbare energie om samen met de gemeente Zandhoven…

 • Aucun
 • < 100.000€
 • 2
 • Recherche des volontaires

TEJO Roeselare vzw (therapeuten voor jongeren)

Nom officiel:THERAPEUTEN VOOR JONGEREN - ROESELARE

8800 - Roeselare

Santé (mentale) - Jeunesse

Tejo is een onafhankelijke sociale onderneming waar therapeutisch opgeleide hulpverleners op vrijwillige basis kosteloze, anonieme en kortdurende psycho-therapeutische hulp bieden aan jongeren en hun context…

 • Aucun
 • < 100.000€
 • 1
 • Recherche des volontaires

Baluchon Alzheimer Belgique ASBL

Nom officiel:BALUCHON ALZHEIMER BELGIQUE-BELGIE

1160 - Auderghem

Personnes âgées - Santé (mentale)

La mission de Baluchon Alzheimer est double : donner du répit et de l'accompagnement aux aidants proches d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou…

 • 1 à 4
 • 100.000€ - 200.000€
 • 1
 • Recherche des volontaires

OEUVRE FEDERALE LES AMIS DES AVEUGLES ET MALVOYANTS ASBL

Nom officiel:OEUVRE FEDERALE LES AMIS DES AVEUGLES ET MALVOYANTS - FEDERAAL WERK DE VRIENDEN DER BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

7011 - Mons - Ghlin

Handicap

Association philanthropique trouvant son origine à la fin du XIXème siècle, l'Œuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants a pour but de contribuer au…

 • 100 à 199
 • de 2 à 7.000.000€
 • 6
 • Recherche des volontaires

FONDATION CHARCOT - VAINCRE LA SCLEROSE EN PLAQUES

Nom officiel:FONDATION CHARCOT - VAINCRE LA SCLEROSE EN PLAQUES - CHARCOT STICHTING - MULTIPLE SCLEROSE OVERWINNEN - BELGIAN CHARCOT FOUNDATION

1030 - Schaerbeek

Recherche scientifique - Santé (physique)

La Fondation Charcot soutient exclusivement la recherche fondamentale et clinique en sclérose en plaques, particulièrement dans le domaine des traitements.

 • 1 à 4
 • 500.000€ - 1.000.000€
 • 4
 • Recherche des volontaires

Aucun Fonds de la Fondation ne correspond à vos critères de recherche.

Cookie policy